Armaba
Armaba
Armaba

Stelling:

Wat zijn de redenen (volgens de kandidaat) waarom zij thuis op de bank zitten terwijl zij een
enorme rugzak met kennis, kunde en ervaring hebben in de techniek ?

Resultaat enquête:

Ons onderzoek hebben wij plaats laten vinden onder ons
actuele bestand van kandidaten. Wij hebben meer dan 500 mensen zowel
telefonisch als schriftelijk (per mail) hiervoor benaderd waarbij er door meer
dan 80% reactie is gegeven. Naar onze mening geven wij dus met de behaalde
resultaten een goede weergave van de realiteit.

Wij hebben alle kandidaten een vijftal opties voorgelegd
waar zij hun score aan konden geven in de marge van 1-tot-5. Hierbij was 1
“minder belangrijk” en 5 “zeer belangrijk”

De vijf opties waren


  • Leeftijd

  • Certificeringen/cursussen/vakgerichte papieren

  • Salaris eisen/wensen/mogelijkheden

  • Woon-werk verkeer/flexibiliteit

  • Opleidingen

De behaalde resultaten/scores

•             Leeftijd                                                                              39%

•             Certificeringen/cursussen/vakgerichte papieren                 8%

•             Salaris eisen/wensen/mogelijkheden                                29%

•             Woon-werkverkeer/flexibiliteit                                            15%

•             Opleidingen                                                                         9%

 

Resume:

Vanzelfsprekend zijn bovengenoemde resultaten alleen bekeken
vanuit de kandidaat. Wij gaan ons volgende onderzoek dan ook proberen te richten
op de werkgeverskant, hiermee hopen wij een volledig totaalbeeld te kunnen
genereren.

Gevoel en emotie zijn twee hele grote factoren die meespelen
in ons onderzoek, en dus ook in de resultaten. Wij zijn wel van mening dat met
de behaalde resultaten wij wederom een van de feiten aantonen die bijdragen aan
de problematiek in de technische sector.

Er is geen tekort aan technici ! Er is een tekort aan kansen en mogelijkheden (opleidingen).

TwitterLinkedinFacebookMy status