Armaba
Armaba
Armaba

Onderzoek werkgevers m.b.t. kandidaten techniek

Stelling:

Wat zijn de redenen (volgens de werkgever) waarom potentiële nieuwe werknemers thuis op de bank zitten terwijl zij een enorme rugzak met kennis, kunde en ervaring hebben in de techniek ?

Resultaat enquête:

Ons onderzoek hebben wij plaats laten vinden onder ons actuele bestand van werkgevers in de technische sector. Wij hebben meer dan 100 mensen/werkgevers zowel telefonisch als schriftelijk (per mail) hiervoor benaderd waarbij er door meer dan 72% reactie is gegeven. Naar onze mening geven wij dus met de behaalde resultaten een goede weergave van de realiteit.

Wij hebben alle werkgevers een vijftal opties voorgelegd waar zij hun score aan konden geven in de marge van 1-tot-5. Hierbij was 1 “minder belangrijk” en 5 “zeer belangrijk”

De vijf opties waren:

Leeftijd
Certificeringen/cursussen/vakgerichte papieren
Salaris eisen/wensen/mogelijkheden
Woon-werk verkeer/flexibiliteit
OpleidingenDe behaalde resultaten/scores:
Leeftijd 19%
Certificeringen/cursussen/vakgerichte papieren 32%
Salaris eisen/wensen/mogelijkheden 21%
Woon-werk verkeer/flexibiliteit 20%
Opleidingen 8%Resume:

Kijkende naar deze behaalde resultaten t.o.v. ons vorige onderzoek aan kandidatenkant (met dezelfde stelling) mogen wij concluderen dat er aan werkgeverskant een ander beeld heerst dan aan de kandidatenkant. Ligt hier wellicht dus ook de basis van de complexe materie ??

Gevoel en emotie speelt zeer zeker mee aan kandidatenkant, maar vrijwel niet aan werkgeverskant. De werkgevers houden zich meer aan “facts and figures”. Beide onderzoeken tonen feiten aan die bijdragen aan de problematiek in de technische sector. Nu verder kijken naar de oplossing !

Er is geen tekort aan technici ! Er is een tekort aan kansen en mogelijkheden waarbij het wenselijk zou zijn wanneer beide partijen meer tijd en energie in elkaar willen gaan steken…..”water bij de wijn”

TwitterLinkedinFacebookMy status