Armaba
Armaba
Armaba

Disclaimer

Hoewel Armaba tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, geeft Armaba expliciet noch impliciet enige garantie dat op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Armaba geeft geen garantie of zekerheid dat bij eventueel contact ook daadwerkelijk zakelijke transacties zullen plaats vinden.

Verder zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. (zie info - kopje Algemene Voorwaarden)

Privacyverklaring

Indien u besluit gegevens naar Armaba te zenden, geeft u Armaba daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken. Armaba zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en ze alleen ter beschikking stellen aan een derde die Armaba heeft verzocht opdrachtgever te ondersteunen middels een van de genoemde vormen van dienstverlening (website, correspondentie, algemene voorwaarden, etc.)

TwitterLinkedinFacebookMy status