Armaba
Armaba
Armaba

Er is een tekort aan kansen en mogelijkheden in de techniek

Stelling:

Wat zijn de redenen (volgens de kandidaat) waarom zij thuis op de bank zitten terwijl zij een enorme rugzak met kennis, kunde en ervaring hebben in de techniek ?

Resultaat enquête:

Ons onderzoek hebben wij plaats laten vinden onder ons actuele bestand van kandidaten. Wij hebben meer dan 500 mensen zowel telefonisch als schriftelijk (per mail) hiervoor benaderd waarbij er door meer dan 80% reactie is gegeven. Naar onze mening geven wij dus met de behaalde resultaten een goede weergave van de realiteit.

Wij hebben alle kandidaten een vijftal opties voorgelegd waar zij hun score aan konden geven in de marge van 1-tot-5. Hierbij was 1 “minder belangrijk” en 5 “zeer belangrijk”

De vijf opties waren
Leeftijd
Certificeringen/cursussen/vakgerichte papieren
Salaris eisen/wensen/mogelijkheden
Woon-werk verkeer/flexibiliteit
OpleidingenDe behaalde resultaten/scores
Leeftijd 39%
Certificeringen/cursussen/vakgerichte papieren 8%
Salaris eisen/wensen/mogelijkheden 29%
Woon-werk verkeer/flexibiliteit 15%
Opleidingen 9%Resume:

Vanzelfsprekend zijn bovengenoemde resultaten alleen bekeken vanuit de kandidaat. Wij gaan ons volgende onderzoek dan ook proberen te richten op de werkgeverskant, hiermee hopen wij een volledig totaalbeeld te kunnen genereren.

Gevoel en emotie zijn twee hele grote factoren die meespelen in ons onderzoek, en dus ook in de resultaten. Wij zijn wel van mening dat met de behaalde resultaten wij wederom een van de feiten aantonen die bijdragen aan de problematiek in de technische sector.

Er is geen tekort aan technici ! Er is een tekort aan kansen en mogelijkheden (opleidingen).

TwitterLinkedinFacebookMy status