Armaba
Armaba
Armaba

De technische markt

Johan Hooijman van Hooijman Technical Employment en Gerard van der Schaaf van ARMABA Recruitment zijn samen al meer dan 40 jaar actief in de technische arbeidsbemiddeling. Ieder heeft zijn eigen identiteit en dus ook core-business. Samen zijn zij de afgelopen periode actief geweest met het opzetten van een concept speciaal afgestemd op de technische (arbeids-)markt. Dit concept biedt toegevoegde waarde voor alle betrokken partijen.  Werkgevers, werknemers, werkzoekenden, gemeentelijke instanties en de maatschappij zijn hierbij gebaat. De eerste successen zijn inmiddels behaald en veel belovend.
Het concept biedt concrete kansen aan werkzoekenden die momenteel met een uitkeringsinstantie te maken hebben. Kansen naar werk in combinatie met het volgen van opleidingen en  scholing met als doel iedere werknemer qua niveau te verbeteren.  Gunstig voor de persoonlijke ontwikkeling, maar ook zeer zeker voor de maatschappelijke ontwikkeling.“De werkgever krijgt volledige ondersteuning en begeleiding  en stelt binnen zijn onderneming een medewerker beschikbaar. Deze man/vrouw fungeert als contactpersoon c.q. mentor,” aldus een enthousiaste  Van der Schaaf. “Het concept is niet nieuw, maar neergezet vanuit de praktijkproblematiek waar eerder genoemde partijen dagelijks mee te maken hebben”, vervolgt Johan Hooijman. “Wij begeleiden werknemers EN de werkgever en ontzorgen hiermee beide partijen.  Alles blijft uiteindelijk voor eigen verantwoordelijkheid en dus zullen er ook minder positieve aspecten kunnen ontstaan. Hier kunnen wij qua begeleiding dan weer iets mee”.
Voor de werkgever is het gehele concept op projectbasis in te zetten waarbij mogelijke risico’s worden gespreid. Financieel is het uitermate interessant voor de ondernemer,  want wij bieden dit concept tegen zeer gunstige voorwaarden aan. Voor de werkzoekenden is het helemaal gunstig, je krijgt weer een kans op de arbeidsmarkt EN ook nog eens een opleiding toe (hiermee worden je toekomstplannen echt positiever).
De eerste projecten, op landelijk niveau, zijn gestart en de resultaten zijn bijzonder hoopgevend. Ons concept slaat aan!  Gebaseerd op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en dus DE oplossing voor de huidige problemen in de arbeidsmarkt. U als ondernemer moet de problematiek herkennen en wellicht ook erkennen.  Wat gaan wij samen doen ?


Bel                Johan 06-17724305         of Gerard 06-52065247

Of mail           info@technicalemployment.nl ofgerard@armaba.nl 

TwitterLinkedinFacebookMy status