Armaba
Armaba
Armaba

Drie maanden geleden zijn wij een onderzoek gestart betreffende de vacaturebanken van Nederland. Zoals u mogelijk weet zijn deze sites er in overvloed. Van nieuwkomers als Jobbird tot oudgedienden als Monsterboard. In ons onderzoek hebben wij een fictief persoon aangemaakt die in het bezit is van een goed Cv gericht op de technische branche. Wij hebben dit Cv vervolgens op meerdere vacaturebanken gezet. Onze onderzoeksvragen luidden als volgt: Hoeveel respons komt er voor uit het fictieve Cv, en waar komt de respons vandaan? De resultaten waren opmerkelijk.

Wij hebben tientallen reacties gehad op het Cv van het fictieve persoon. Maar liefst 92%(!) van deze reacties waren afkomstig van uitzend- en detacheringbureaus. Hieruit durven wij de conclusie te trekken dat er weinig technische bedrijven actief zijn op de vacaturebanken. Vervolgens hebben wij contact gelegd met technische organisaties door het hele land waarvoor het fictieve persoon uitermate geschikt zou kunnen zijn. Wij vroegen ze wat hun meningen en ervaringen zijn betreffende de vacaturebanken en de reden waarom ze zelf geen actie hebben ondernomen om met onze kandidaat in contact te komen, dit terwijl ze wel openstaande vacatures hebben.

Hieruit bleek dat 7% een abonnement heeft op een of meerdere vacaturebanken, deze waren redelijk positief. Dit betekent echter dat maar liefst 93% van de bedrijven geen abonnement heeft. Van deze 93% heeft 75% in het verleden wel eens gebruik gemaakt van een of meerdere vacaturebanken. Op de vraag waarom dit nu niet meer gebeurd kwam het volgende naar voren. 16% gaf aan dat ze zelden tot nooit geschikte kandidaten wisten te vinden en daarom het abonnement stop hebben gezet. 11% gaf aan dat ze de tarieven voor het zoeken van kandidaten en het plaatsen van vacatures te hoog vonden. Liefst 73% van de technische bedrijven die een verleden heeft met vacaturebanken vond beide: Zelden tot nooit geschikte kandidaten en om die reden dus te duur. De gemaakte kosten worden gewoonweg niet terug verdiend.
Conclusie
De vacaturebanken die Nederland rijk zijn kunnen zeker een positieve bijdrage leveren aan het werven van technisch personeel. Dit is gebleken uit de 7% van de technische bedrijven die al langere tijd gebruik maakt van een of meerdere vacaturebanken en hier ook positief over is. Echter, 75% van de bedrijven heeft geen goede ervaringen met vacaturebanken.

Ook is gebleken dat de vacaturebanken een kweekvijver zijn voor uitzend- en detacheringbureaus. Veel werkzoekenden zien echter deze bureaus als laatste redmiddel voor het vinden van een baan, omdat er op uitzendbasis vaak een (klein) deel van het loon is gereserveerd voor het bureau zelf.

Wij van Armaba zijn al voor langere tijd het erover eens dat goed technisch personeel doorgaans zeer weinig actief is op vacaturebanken. Wij hebben daarom ook onze eigen ideeën en visie voor het vinden van technisch personeel. Wij zoeken dan ook graag de dialoog op met u om onze ideeën en visie uit te dragen.

TwitterLinkedinFacebookMy status