Armaba
Armaba
Armaba

Recruiters zijn early adopters. In een vroeg stadium omarmen zij technologische ontwikkelingen om beter en sneller de juiste kandidaat te vinden. En te bereiken. Zeker dit laatste is de afgelopen jaren belangrijker geworden. Tien jaar geleden was vinden het probleem. Nu is dat ontmoeten. Iedereen is beter bereikbaar, maar dat zorgt niet altijd voor goed contact.

Een toename van het aantal beschikbare kandidaten, leidt tot een afname van de bereikbaarheid van recruiters. Meer kandidaten zoeken contact met steeds minder recruiters. Deze recruiters moet meer mensen benaderen om de juiste te vinden. Resultaat, een daling van gewenste contacten.

Een van de meeste gehoorde klachten over recruiters, is de slechte terugkoppeling. Als die er al komt, is deze vaak standaard en nietszeggend. Gevolg, meer contactmomenten om duidelijkheid te krijgen. Door de toename van het aantal sollicitaties per vacature krijg je ook meer kandidatencontact. Nu wil de recruiter het contact tot een minimum beperken. Bij voorkeur namelijk alleen met de perfecte kandidaat. Iedereen die niet voldoet, wordt liever gedelete dan gesproken. Het telefoontje van een afgewezen kandidaat is niet prettig en vooral tijdrovend.

Ligt de grootste bedreiging voor recruiters in het niet goed omgaan met de afwijzing? Het kan leiden tot ontevreden kandidaten die via social media veel macht hebben. Lees imagoschade opleveren. Ook door een toename van de werkdruk is een optimale tijdsbesteding belangrijker geworden voor de recruiter.

In vrijwel iedere functie, taak of baan is onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken een belangrijke factor. Het wel of niet beheersen, maakt het verschil tussen meer of minder succesvol zijn. Veel mensen zijn hiervan op de hoogte. Recruiters ook? Natuurlijk. Recruiters zijn net mensen.

Bron: www.recruitingroundtable.nl

TwitterLinkedinFacebookMy status