Armaba
Armaba
Armaba

Uit onderzoek naar de meest waardevolle HR-functie komt recruitment als grote winnaar uit de bus.

Consultant Boston Consulting Group (BCG) heeft een onderzoek gedaan naar het politiek beladen onderwerp welke HR-functie de meeste impact heeft op de organisatie. Daarbij zijn de criteria omzetgroei en winstmarge gehanteerd om te bepalen wat de impact is.

BCG heeft een wereldwijd onderzoek, “Realizing the Value of People Management From Capability to Profitability”, verricht naar de waarde die verschillende HR-functies hebben voor 'de business'. In totaal werden 4.288 respondenten bevraagd.

Het blijkt dat recruitment verreweg de functie is die de meeste waarde voor een onderneming genereert. Daarna volgen inwerken en retentie, talentmanagement en employer branding.

Helemaal onderaan de lijst staan de functies:

1. Het transformeren van HR in een business partner

2. Gezondheidsmanagement

3. Het managen van flexibiliteit en arbeidskosten

4. Herstructurering van de organisatie

5. Het managen van de balans werk - privé

6. Het managen van een vergrijzend personeelsbestand

Volgens het onderzoek leidt deze laatste functie zelfs tot omzetverlies.

Recruitment
De recruitment-functie heeft dus zeer veel impact op de organisatie. Op de vierde plaats staat ook nog employer branding. Investeren in een positief werkgeversimago en een sterke recruitmentafdeling wordt terugbetaald in een hogere omzet en winst.

BCG heeft tevens gekeken naar de beurskoersen van ondernemingen met een goed functionerende HR-afdeling. Als maatstaf daarvoor werd een vermelding in de lijst met 100 Best Companies To Work For genomen. Een onderneming moest daarin minstens drie keer in de afgelopen tien jaar zijn opgenomen om te kwalificeren als bedrijf met een goede HR-afdeling. Organisaties die hieraan voldeden zagen hun beurskoers in 10 jaar tijd met 109% stijgen. De index steeg slechts met 10%.

Opvallend is natuurlijk dat functies die nu veel aandacht krijgen, zoals herstructurering, het managen van werk-privé en het streven naar erkenning als HR business partner slechts een geringe bijdrage leveren aan de groei van omzet en winst. In dit kader past een waarschuwing met betrekking tot het onderzoek. Het betreft een onderzoek dat correlaties aantoont. Er wordt dus een richting (positief of negatief) aangegeven, maar er worden geen oorzaak-gevolg-relaties gelegd.

Bron: P&O Actueel

TwitterLinkedinFacebookMy status