Armaba
Armaba
Armaba

Personeelswerving via sociale media kan erg gunstig uitpakken. Het tweerichtingsverkeer zorgt voor meer spontane sollicitaties, een beter beeld van kandidaten en tijdwinst in het wervingsproces.

Dat blijkt uit onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP. “Door vroegtijdig de dialoog met potentiële kandidaten aan te gaan op sociale media, zelfs voor functies die op dat moment nog niet bestaan, wordt meer kwaliteit in huis gehaald,” stelt Jacques Froissant oprichter van hr-adviesbureau Altaïde.
In het rapport wordt verwezen naar een onderzoek dat uitwijst dat in Amerika 89% van de bedrijven sociale media gebruikt als wervingsinstrument, en tweederde met succes.
Actief
Alleen het aanmaken van een profiel is niet voldoende. “De toegevoegde waarde van sociale media is dat je echt in gesprek kan met potentiële kandidaten. Als je sociale media alleen gebruikt om vacatures te plaatsen, heb je hetzelfde resultaat als plaatsing op een vacaturebank: een stapel cv’s waar de hr-afdeling zich doorheen moet worstelen,” zegt Peter Gold, oprichter van Hire Strategies Limited.
Profielen bekijken
Wie een goed beeld wil krijgen van een kandidaat, doet er goed aan zijn online profielen te bekijken. “Het waarheidsgehalte van de informatie op sociale media is hoog. Alles wat er te vinden is over een kandidaat is in een aantal jaar opgebouwd met als doel om sociale relaties te onderhouden. Logischerwijs spreken personen op sociale media daarom de waarheid,” zegt Peter Rosen, hoogleraar Management Information Systems aan de universiteit van Evansville.
Dit verschilt overigens per sociaal medium. Omdat Facebook in de eerste plaats is bedoeld voor het onderhouden van een sociaal netwerk, plaatst lang niet iedereen daar relevante of zakelijk representatieve informatie. Voor een helder beeld van werk en opleiding is LinkedIn opgezet. Een combinatie van beiden komt vaak meer in de buurt van het totaalplaatje.
Wederzijdse kennismaking
Sociale media zijn ook goede informatiebronnen voor kandidaten, omdat ze met medewerkers kunnen spreken over de organisatie. Door de wederzijdse kennismaking via sociale media zijn veel vragen al beantwoord voordat het sollicitatieproces begint. Dit scheelt in een later stadium veel tijd en maakt ruimte voor andere invalshoeken van gesprekken, die kunnen bijdragen aan het vormen van een nog beter beeld van de andere partij.

Bron: De Telegraaf

TwitterLinkedinFacebookMy status