Armaba
Armaba
Armaba

Het tekort aan technici kan alleen worden opgelost als bedrijven op een andere manier gaan denken. Zo moeten ze ervoor zorgen dat de sector weer aantrekkelijk wordt voor instromers. Dat zegt Jelle Hannema van advies- en ingenieursbureau DHV. Zijn organisatie deed samen met de Universiteit Utrecht onderzoek naar ontwikkelingen in het vakgebied.

Tekort aan technici
Uit het onderzoek blijkt dat ruim zestig procent van de ondernemers in de industriële sector de komende jaren problemen verwacht met het vinden van personeel. Slechts vier procent van de ondernemers voorziet geen problemen bij het vinden van hoogopgeleid technisch personeel.
De grootste problemen zullen ontstaan onder de groep HBO-plussers. ‘Met name de leidinggevende functies zijn lastig te vinden. Ook aan de onderkant ontstaan er tekorten, maar die worden nu al veel opgevuld met buitenlandse krachten. Dat levert ook wel problemen op: er ontstaan taalproblemen rondom veiligheidsinstructies aan Tsjechen en Bulgaren. Maar buitenlanders neerzetten op leidinggevende functies is nog lastiger: zij kennen de specifieke Nederlandse context niet, die wel nodig is om dit werk te kunnen doen.’

Oorzaken
Voor een deel komen de problemen door de lage instroom, zegt Hannema: ‘Jongeren zijn de afgelopen jaren massaal psychologie en dat soort studies gaan doen. Maar ik verwacht dat jongeren met de huidige crisis zullen leren dat er veel betere perspectieven zijn in de techniek dan in dat soort beroepen. Een ander probleem is de vergrijzing. 43 procent van de werknemers in deze sector is ouder dan 45, in de dienstensector is dat bijvoorbeeld maar één derde.’

Beter imago nodig
Om nieuwe mensen naar de techniek te trekken is onder meer een beter imago nodig. ‘Er bestaat nu een vuil en onveilig imago. Werkgevers moeten zich meer gaan presenteren als schone en aantrekkelijke werkgevers, die oog hebben voor duurzaamheid. Dat kan bijvoorbeeld door naar scholen te gaan en daar te laten zien dat er boeiende en schone banen zijn. Dat betekent ook dat de sector over haar eigen schaduw van concurrentie heen moet stappen: alleen gezamenlijke campagnes hebben echt effect.’

Boeiender
Maar ook het werk zelf moet boeiender. Vroeger werkte je jarenlang bij een technisch bedrijf, en zag je niet veel andere dingen. ‘Als je toe gaat naar meer open samenwerkingen tussen bedrijven, kun je het blikveld van je medewerkers verruimen. Die afwisseling zorgt voor inspiratie en uitdaging.’
Ook zal de sector er niet aan ontkomen om andersoortig personeel aan te nemen. Wellicht een schaap met 4 in plaats van 5 poten aannemen dus. ‘Je zult als sector moeten roeien met de riemen die je hebt. We kunnen wel op de overheid wachten totdat die meer mensen gaat opleiden, maar volgens mij is het beter en sneller om het zelf te gaan regelen.’

Zij-instromers
Uit onderzoek van Intelligence Group bleek onlangs dat 167.000 ex-technici best bereid zijn om terug te keren naar de techniek. Bijna de helft is bovendien best bereid zich te laten bijscholen voor een aantrekkelijke functie. Volgens de onderzoekers rechtvaardigt dit de conclusie dat de arbeidsreserve van technici met interesse in een technische functie op de Nederlandse arbeidsmarkt nog aanzienlijk is. De arbeidsreserve karakteriseert zich voor het grootste gedeelte (72%) uit laag- en middelbaar opgeleiden, 20 procent HBO’ers en 8 procent WO’ers.

Naast een goed salaris en een vast contract, vindt deze groep het van onderscheidend belang dat ze in een nieuwe functie zelfstandigheid en afwisseling van de werkzaamheden terug vinden. Door onder andere dit te bieden in combinatie met een opleiding/bijscholing is het mogelijk om een deel van deze arbeidsreserve te enthousiasmeren om weer te gaan werken in de techniek.

Bron: P&Oactueel

TwitterLinkedinFacebookMy status