Armaba
Armaba
Armaba

In Nederland hebben 498.000 mensen een technische studie afgerond, die uiteindelijk niet werkzaam zijn in de techniek. Van deze groep vindt 34 procent, oftewel 167.000 personen, het aantrekkelijk om weer een technische functie uit te voeren. Dat blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group.

409.000 personen met een technische opleiding werken in een technische functie. Toch is er een grote groep van 498.000 personen met een afgeronde technische studie die momenteel geen technische functie vervullen. Zij werken veelal in aanverwante sectoren als productie (19 procent), ICT (15 procent) en transport (13 procent). Tegenwoordig komt het vaak voor dat technici, met name studenten, steeds vaker gerekruteerd worden door banken- en verzekeraars, consultancy en energiemaatschappijen. Hierdoor neemt de vanzelfsprekendheid steeds verder af dat technici in de techniek gaan of blijven werken.

Uit het onderzoek blijkt dat 34 procent van de groep die niet in de techniek werkt, een baan in de techniek nog steeds aantrekkelijk vindt. Dat komt neer op 167.000 personen. 42 procent is bereid zich te laten bijscholen voor een aantrekkelijke functie. Dit laatste hoeft niet per definitie voor een technische functie te zijn.

Grote vijver

De Raad van Werk en Inkomen (RWI) meldt dat de vraag naar technici in de komende jaren substantieel zal toenemen, onder andere veroorzaakt door de hoge uitstroom van gepensioneerden en een te lage instroom van jongeren die een technische opleiding willen volgen. In reactie op deze ontwikkeling presenteerde de politiek in april 2012 een nieuw plan waarbij de overheid jongeren wil enthousiasmeren om techniek te studeren. Op lange termijn kan het bedrijfsleven profiteren van de toenemende instroom van technici van onderaf. Uit analyses van Intelligence Group blijkt dat er juist op de huidige arbeidsmarkt nog veel technisch arbeidspotentieel aanwezig is.

Omscholing

'Het is interessant voor het bedrijfsleven, onderwijs en politiek om zich ook te richten op de omscholing van bestaand technisch talent'

Bron: Intelligence Group

TwitterLinkedinFacebookMy status