Armaba
Armaba
Armaba

De groei in de technologische industrie is zo goed als tot stilstand gekomen. De economische groei liep in de tweede helft van 2011 al sterk terug. Het komende halfjaar komt de groei zelfs uit op nul. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde 'Conjunctuurtest voorjaar 2012' van werkgeversorganisatie FME-CWM.
Ondernemers in de technologische industrie zijn niet optimistisch over het economisch klimaat. Ze zeggen last te hebben van druk op de verkoopprijzen en vraaguitval. Ook vinden ze het tekort aan voldoende technisch opgeleid personeel zorgwekkend.

In de tweede helft van 2011 groeide de technologische industrie met slechts 0,5 procent vergeleken met de eerste helft van dat jaar, in die periode bedroeg de groei nog 10,5 procent.

Scherpe daling
Ook de andere economische indicatoren lieten een scherp dalende trend zien. Zo nam de export slechts met 1 procent toe. De orders daalden met 2,5 procent, de productie met 4 procent en de winstgevendheid met 0,5 procent. De investeringen stegen wel, met 4 procent.

Toch denkt de technologische industrie over geheel 2012 een lichte groei van 1 procent te kunnen realiseren. Maar echt herstel is pas in 2013 te verwachten met een groei tot 4 procent.

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: 'De technologische industrie blijft investeren, ondanks de kwetsbare economische situatie. Den Haag moet dat ook doen. Er mag niet worden bezuinigd op de concurrentiekracht van Nederland.'

Bron: AD

TwitterLinkedinFacebookMy status