Armaba
Armaba
Armaba

Het kabinet begint samen met het bedrijfsleven een offensief om zoveel mogelijk mensen te verleiden in de technische sector te gaan of blijven werken. Met een reeks maatregelen moet een verwacht tekort aan technisch personeel worden verminderd of tegengegaan.
Dat staat in een brief die ministers Maxime Verhagen (Economische Zaken), Henk Kamp (Werkgelegenheid ) en Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) maandag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Naar verwachting komt Nederland tot 2016 circa 170.000 technici zoals dakdekkers, storingsmonteurs en bankwerkers tekort.

Een van de maatregelen is een bezoek van technici aan kinderen op 3500 basisscholen om hen te enthousiasmeren. 'Techniek heeft vaak onterecht een slecht imago', aldus Van Bijsterveldt. Door kinderen in contact te brengen met enthousiaste technici 'kunnen ze zelf zien en horen wat een carrière in de techniek werkelijk inhoudt.'

Ook moet het techniekonderwijs beter en aantrekkelijker worden. Leerlingen van de mavo of havo krijgen de kans om praktijklessen te volgen naast hun reguliere opleiding. Ook komt er in het mbo meer ruimte voor techniekopleidingen. Dat gaat ten koste van opleidingen die leerlingen weinig kans op een baan bieden. Daarnaast krijgen scholen geld om de interesse van leerlingen in techniek te stimuleren.

Het kabinet wil niet alleen nieuwe mensen de techniek inlokken, maar ook zorgen dat technici langer in de sector blijven werken. Nu volgen mensen wel een technische opleiding, maar gaan ze uiteindelijk niet in de techniek aan de slag. Ook zij-instromers moeten vaker voor techniek kiezen. Daarnaast moeten het onderwijs en het bedrijfsleven beter gaan samenwerken.

Volgens minister Maxime Verhagen kan de economie niet zonder goed geschoolde vakkrachten. 'Daarom moeten we alles op alles zetten om te zorgen dat ondernemers hun groeiplannen kunnen voortzetten. Dat levert inkomsten en banen op', stelt hij.

Het plan van het kabinet is gemaakt in reactie op aanbevelingen van het bedrijfsleven, die zijn samengevat in een masterplan Bèta en Technologie. Hoeveel het kabinet precies uittrekt voor de stimulering is niet duidelijk, maar het gaat in elk geval om meer dan 90 miljoen euro.

Bron: AD

TwitterLinkedinFacebookMy status